ميخوايم اين چشمارو:

به اين چشما تبديل كنيم:

گام اول:انتخاب ابزار elliptical marquee :

ما قراره اول يكي از چشمهارو رنگي كنيم و عملياتو روش انجام بديم بعد به سادگي با كپي كردن عمليات بر روي چشم ديگه كارو تموم كنيم.

اول از همه از ابزار elliptical marquee استفاده ميكنيم به اين صورت كه با كمك اين ابزار يه انتخاب از عنبيه چشممون ميگيريم.

 

حالا همونطور كه ميبينيد قسمتي از عنبيه زير پلك پنهان شده در حالي كه انتخاب ما كامله، واسه حذف قسمت زيره پلك يه بار ديگه از ابزار elliptical marquee استفاده ميكنيم با اين تفاوت كه از نوار بالا گزينه interadect with selection رو انتخاب ميكنيم حالا طوري انتخاب جديدو ميكشيم كه Select قبلي رو در بر بگيره بجز قسمتي كه ميخواييم حذف بشه.

 گام دوم: كپي كردن از انتخاب

بايد يه كپي از انتخابي كه كرديم داشته باشيم تا عمليابتو بر روي اون انجام بديم براي اين كار از نوار بالا Layer>new

گام سوم:استفاده از فيلتر Add noise و Radial Blur

خوب حالا بر روي لايه ايجاد شده از نوار بالا فيلتر  Filter>noise>Add noise اجرا ميكنيم.

حالا بايد از لايمون يه انتخاب بگيريم تا وقتي فيلتر بعدي رو اجرا ميكنيم عمليات به صورت متمركز باشه، براي اين كار با گرفتن Ctrl و كليك بر روي مربع كنار لايه مورد نظر اين اتفاق ميافته.

خوب حالا نوبت فيلتر ميرسه Blur>Radial Blur رو اجرا ميكنيم.

گام چهارم:استفاده از Hue Saturation

قبل از اينكه لايمونو تغيير رنگ بديم لايمونو ماسكه ميكنيم وبا انتخاب رنگ سياه و سفيد در جعبه ابزار و همينطور قلم مو شروع ميكنيم به تميز كردن اطراف لايه.

حالا از قسمت پايين لايه ها  Hue Saturation رو انتخاب ميكنيم و Saturation رو روي ۶۰ ميزاريم.

در اين مرحله مدل لايمونو از حالت Normal به حالت Linear dodge در مياوريم.

 

گام پنجم: كپي كردن عمليات

حالا از عملياتمون يك لايه ايجاد كنيم و اونو رو چشم ديگه كپي كنيم،براي اين كار دوتا لايمونو انتخاب مي كنيم و روش راست كليك ميكنيم و گزينه Merge Layers ميزنيم.

آموزش فتوشاپ | فتوشاپيست حرفه اي

ميتونيم حالا از لايمون يه كپي بگيريم و روي چشم ديگه بزاريم.

به اميد ديدار.                                                                     منبع:www.photoshopessentials.com

منبع  : www.iphotoshop.ir