عكس مورد نظرتون رو باز كنيد.

01

حالا اگه افكتي نوري چيزي ميخوايد اضافه كنيد بهش اضافه كنيد نه كه هيپي بريم مرحله بعد

 

خب براش رو انتخاب كنيد. شماره ۱۱۲ اندازه هم بين ۱۴ تا ۲۳

02

03

حالا f5 رو بزنيد و تنظيمات زير رو اجرا كنيد

04

 

05

آموزش فتوشاپ | فتوشاپيست حرفه اي

بريم سراغ مرحله بعد

 

رنگ ريش چطوري باشه ؟

از ابزار eyedropper tool استفاده كنيد

07

 

روي موهاي سر نگه داريد

08

نتيجه اينكه رنگ با رنگ موي سر ست ميشه

09

حالا براش رو انتخاب كنيد و اندازه رو اول براي زير گوش تغيير بديد و بذاريد رو ۱۰ و سپس بذاريد روي ۱۸ و رو صورت بكشيد

نتيجه

10

منبع  : www.iphotoshop.ir