شرح آموزش

سطح آموزش : مقدماتي
مدت زمان انجام : ۱۰ دقيقه

گام اول

۱- عكس مورد نظر خود را باز كنيد . file/open

2-از لايه مورد نظر كپي بگيريد با ctrl+j يا مثل شكل زير

1 2

۳-حال حالت لايه را بر روي soft light قرار دهيد و ميزان اوپَسيتي يا همون كدري رو بين ۵۰ تا ۷۰ بذاريد.

3

گام دوم

۴- حالا به قسمت layer/new adjustment layer/ brightness contrast بريد .

 

4

5- اعداد و اندازه هاي زير رو وارد كنيد

5

۶-نتيجه تا به اينجاي شكل

6

۷-حالا به قسمت layer/new adjustment layer/ hue saturation بريد و دوباره مانند شكل زير

 

7

0176

8- سپس به قسمت layer/new fill layer/ solid color برويد و كد رنگ ۹۵۷۴۲۶ را كه رنگي تيره ميباشد را وارد نماييد.

9 10

۹-حال حالت لايه را بر روي lighten و ميزان كدري را بر روي ۲۰ قرار دهيد.آموزش فتوشاپ

 

11

گام سوم

۱۰-همه لايه ها رو با هم مرج كنيد. shift+ctrl+E  يا layer/merg layers

12

11- سپس از همين لايه دوباره كپي بگيريد.

۱۲-سپس به قسمت زير برويد.

filter/pixelate/mosaic

13

13-ميتوانيد بر حسب سليقه مقدار هاي ۲۰ تا ۳۰ را مد نظر خود قرار دهيد.

1485گام چهارم

۱۴- حال يه ماسك ايجاد نماييد. مانند شكل زير

15

۱۵-ابزار گرادينت را انتخاب كنيد.

16

۱۶- تنظيمات آن را مانند شكل زير انجام دهيد. { پس از انتخاب ابزار يك كادر مستطيل رنگ تيره بالاي نوار ابزار فتوشاپ ظاهر ميشه . با ۲ بار كليك كردن بر روي ان قسمت تنظيمات باز ميشه }

18

۱۷-  سپس مثل زير

19

۱۸- حال اگر به سمت راست بكشيد قسمت سمت چپ صورت از حالت محو خارج شده و برعكس . بر حسب سليقه انجام دهيد.

{ در ماسك ايجاد شده بايد نصف سمت راست يا چپ مشكلي شده باشد تا آن قسمت از تصوير از حالت شطرنجي خالي شود}

20 22

۱۹- نتيجه

 

23

20-  اين قسمت جزو آموزش فتوشاپ نميباشد ولي انجام آن خالي از لطف نيست. حال حالت لايه را به overlay تغيير دهيد و نتيجه زيباي ديگري را ببينيد.

24

ما اين نتيجه را در بعضي عكس ها بهتر ميپسنديم.

25

منبع  : www.iphotoshop.ir