خب ميريم سر آموزش مون

اگه مي خواين يه عكس اينجوري بسازيد آموزش رو دنبال كنيد

iphotoshop

مرحله ي اول

 ابتدا اين عكس رو دريافت و در فتوشاپ خودتون وارد كنيد  پيشنهاد ميشه اگه عكس مشابه اي داريد براي تمرين از اون استفاده كنيد.

iphotoshop

iphotoshop