سطح طراحي: ساده
زمان انجام آموزش: كمتر از ۲۰ دقيقه
نويسنده ي آموزش: حميد پناهي زاده

در مرحله نخست

 

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

خب اين تا اينجا

گام دوم:

يك سند جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

اين سند رو با دوبار كليك كردن به لايه تبديل كنيدسپس وقتي كه بكگراند آزاد شد ابزار زير رو انتخاب كنيد

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

گام سوم:

حالا اين محيط رو مانند تصوير زير به انتخاب در بياريد

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

گام چهارم:

الان كافيست از كيبورد روي

Delete

كليك كنيد تا اين محيط سلكت شده پاك باشه و محيط تصويري دوربين ما آماده بشه

گام پنجم:

الان كافيست كه اين عكس رو به تصويري كه دريافت كرديم انتقال بديم روش انتقال تصوير هم كه سادس ولي خب بازم ميگم كه دچار مشكل نشيد

ابتدا در همين سندي كه محيط دوربين رو آماده كرديد كليد هاي

Ctrl+A

رويكبار بزنيد سپس وقتي محيطش به صورت كامل انتخاب شدشما كليد هاي زير رو بزنيد

Ctrl+C

تا تصوير محيط ما در حافظه ذخيره بشه ،سپس به سند تصوير دريافت شده بريد و با زدن

Ctrl+V

اين تصوير رو پِست كنيد ما تصوير زير

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

ولي خب الان نياز كه يكم بهش تغيير بديم پس چيكار مي كنيم كليد هاي زير رو مي زنيم

Ctrl+T

سپس اون رو اين مدلي كوچيك كنيد و تغيير بديد

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

الان يكبار ديگه

Ctrl+V

رو بزنيد اگه تصوير شما پِست نشد به سند محيط دوربين بريد و ازش كپي بگيريد و دوباره مانند تصوير زير پِست كنيد و جاشو تغيير بديد به اين شكل

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

الان بايد با ابزار پاك كن اين قسمت هايي رو كه من پاك كردم شما هم پاك كنيد به اين شكل

براي پاك كردن از ابزار

Eraser Tool

كه كليد دسترسي به اين ابزار حرف

E

از كيبورد مي باشد هاردنس رو ۱۰۰ بديد و سايز رو دلخواه و اين محيط رو مانند تصوير زير پاك كنيد

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

گام ششم:حالا باز يكبار ديگه با زدن كليد هاي

Ctrl+V

تصوير رو پِست كنيد سپس مانند تصوير زير جاگذاري كنيد براي تغيير جهت شكل هم مي تونيد با زدن كليد هاي

Ctrl+T

اون رو تغيير جهت بديد

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

ولي خب بايد قسمت هاي اضافي تصوير حذف بشه به اين شكل

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

به همين روال ادامه بديد

گام هفتم:

من يكي ديگه اضافه كردم تو تصوير زير ببنيد

آموزش فتوشاپ | فتوشاپيست حرفه اي

حالا اضافاتشو پاك مي كنم مانند تصوير زير

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

اين سليقه ي شما رو مي طلبه كه اينكارو چندبار تكرار كنيد آموزش امروز ما تموم شد اميداورام از اين اموزش لذت ببريد

البته اين يك طرح ساده هستش و براي اينكه جلوه بهتري بهش بديم بايد بهش سايه بديم و نمونه ديگه اين تصوير رو هم مي تونيد با دادن سايه ببنيد

آموزش ساخت تصوير با استفاده از روش دوربين هاي قديمي

منبع  : www.iphotoshop.ir